Het gebruik van de site is onderworpen aan de algemene voorwaarden webshop Berkelse Glashandel. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. Deze site kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden

Hoewel de informatie die de Berkelse Glashandel verstrekt op deze site afkomstig is uit betrouwbare bronnen, kan voor de juistheid en volledigheid niet worden ingestaan.

alle prijzen getoond op de site of in de webshop zijn inclusief 21% BTW. De m2 prijzen zijn gebaseerd op rechthoekige afmetingen, modelruiten geven een toeslag en kunnen vooralsnog niet via de website besteld worden.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin garandeert de Berkelse glashandel dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Voor de inhoud van de informatie van sites die naar deze site verwijzen en die niet door de berkelse glashandel worden onderhouden, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze site. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen over het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art.15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

de Berkelse glashandel vindt het uiterst belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. De Berkelse glashandel conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke acties (bijvoorbeeld schadeherstel of glasplaatsen) betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

010 511 08 14